CENTAP

 

사이트 내 전체검색EVENT

센탑행사

부산테크노파크행사

타기관행사

 
2018년 1월 2019년 2월 3월 2020년
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
         1 2
3 4 설연휴5 (음)1.1 설날6 설연휴7 8
(주)코어무브먼트 SWITCH W 200만불 중국 수출계약체결식 13
9
10 11 12 13 14 발렌타인데이 15 (음)1.11 16
17 18
2월 CENTAP운영위
19 대보름
2019 제1차 부산지역 창업지원교류회 2
20 21 22 23
24 25 (음)1.21 26 27 28
2019년 제1차 부산벤처성장교류회
   

오늘 일정

CENTAP       |       개인정보보호정책       |       이용약관       |       FAQ

부산 해운대구 센텀동로 45 1층 101호 (우동 1476번지)       |       E-MAIL : ydkim@bsquare.co.kr
2016 CENTAP All Rights Reserved.