CENTAP

 

사이트 내 전체검색EVENT

센탑행사

부산테크노파크행사

타기관행사

 
2019년 1월 2020년 2월 3월 2021년
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
           1
2 3 4 (음)1.11 5 6 7 8 대보름
9 10 11
2020년 부산벤처투자포험 간담회
12 13
찾아가는 청년정책설명회
14 (음)1.21 발렌타인데이 15
16 17
2월 CENTAP 운영위 회의
18 19 20 21 22
23 24 (음)2.1
파운더스 IR 피칭데이 : 투자데이트
25 26 27 28 29

오늘 일정

CENTAP       |       개인정보보호정책       |       이용약관       |       FAQ

부산 해운대구 센텀동로 45 1층 101호 (우동 1476번지)       |       E-MAIL : ydkim@bsquare.co.kr
2016 CENTAP All Rights Reserved.